Speciální měření

Soulad s normovou metodou

 • ČSN ISO 9612 Akustika. Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí.
 • ČSN ISO 3740 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Směrnice pro užití základních norem.
 • ČSN ISO 3746 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Provozní metoda.
 • ČSN ISO 10302 Akustika. Metody měření akustického tlaku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilátory.
 • ČSN ISO 354 Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti.

Požadavky, limity

 • Nejsou legislativně stanoveny.

Měření akustického výkonu a identifikace zdrojů hluku

Akustická měření pro potřeby průmyslu. Výstupem není protokol o akreditovaném měření. Výsledky jsou používány jako podklad pro identifikaci hlučných zařízení v případě potřeby jejich odhlučnění, jako podklad pro zpracování hlukových map pro průmyslové areály apod. V současné době jsou měření prováděna v uzpůsobení pro přímý import naměřených hodnot do výpočtového programu LIMA, který firma REVITA Engineering provozuje. V případě potřeby lze pořídit univerzálně použitelné výstupy.

Soupis výkonů nejčastěji se vztahující k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A201   stanovení hladiny hluku na stacionárním pracovním místě, 1 místo
 • A210   stanovení hlukových zón v rozlehlém prostoru, výrobní haly apod.
 • A212   zkrácený náměr hlučnosti u stroje nebo na pracovišti
 • A310   měření akustického výkonu strojů v místě činnosti, 1 stroj max. 6 m3
 • A311   měření akustického výkonu strojů v místě činnosti, 1 stroj max. 20 m3
 • A312   měření akustického výkonu strojů v místě činnosti, 1 stroj nad 20 m3
 • A313   přehledové měření akustického výkonu pro účely identifikace zdrojů hluku
 • A302   přesné měření doby dozvuku v místnosti v 1/3 oktávových pásmech
 • Kompletní ceník

Kontakt na technika

Libor Brož
tel. 602 505 166
libor.broz@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.