Měření osvětlení

Přímé měření intenzity umělého osvětlení na pracovišti, provádí se na pracovních místech nebo v prostoru pohybu pracovníků. Podmínkou k provedení akreditovaného měření je stabilní výkon svítidel a běžné strojní a další zařízení na měřeném pracovišti. Měření je podle prostorových poměrů provedeno buď na pracovní ploše nebo v síti bodů v ploše haly. Současně je měřeno napětí v rozvodné síti.

Akreditované metody:

  • ČSN 360011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – základní ustanovení.
  • ČSN 360011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – měření umělého osvětlení .

Požadavky, limity

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

  • S100   základní měření umělého osvětlení v malé provozovně
  • S101   měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru (haly apod., síť bodů)
  • S102   měření osvětlení na stálém pracovišti (pasové linky apod.)
  • S103   přehledový náměr osvětlenosti u stroje nebo na pracovišti
  • S104   orientační měření osvětlení, 1 hodina práce, bez zápisu
  • Kompletní ceník

Dokumenty ke stažení (PDF)

Technika

  • Digitální luxmetr Lutron LX-105, výrobní číslo L472288.
  • Digitální multimetr Finest 703, výrobní číslo 051210246

Kontakt na techničku

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

 

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.