Aktuální ceník

Revita Ceník (294.1 KiB)
KÓD VÝKON BEZ DPH VČ. DPH POZNÁMKA
 

HLUK - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA

     
A100 základní měření hluku z užívání malé provozovny 7 500.00 Kč 9 075.00 Kč cena vč. protokolu
A101 stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 15 min 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč (+VP01)
A102 stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 1 h 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč (+VP01)
A103 měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 4 h, 1 měř. bod 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč (+VP01)
A104 měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 8 h, 1 měř. bod 8 000.00 Kč 9 680.00 Kč (+VP01)
A105 měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 16-24 h, 1 měř. bod 12 000.00 Kč 14 520.00 Kč (+VP01)
A106 měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 1 h, 1 měřicí bod 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč (+VP01)
A107 měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 4 h, 1 měřicí bod 5 000.00 Kč 6 050.00 Kč (+VP01)
A108 měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 8 h, 1 měřicí bod 10 000.00 Kč 12 100.00 Kč (+VP01)
A109 měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel 16-24 h, 1 měř. bod 18 000.00 Kč 21 780.00 Kč (+VP01)
A110 paralelní měření ve venkovním a vnitřním prostoru, příplatek na 1 h 250.00 Kč 302.50 Kč (+A1xx)
A 111 stanovení hladiny proměnného hluku ve vnitřním prostoru (výtah…) 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč (+VP01)
A 112 podrobné stanovení hladiny prom. hluku ve vn. prostoru, 1 měř. bod 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč (+VP01)
A 113 stanovení hladiny hluku z hudební produkce, 1 měř. bod dohoda    
A120 měření infrazvuku v životním prostředí dohoda   +VP07 / +VP10
A130 výpočet celkové hlučnosti z náměrů SEL 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč (+VP01)
A131 náměry LAE (SEL), celková doba měření max. 4 h 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč (+VP01)
A132 náměry LAE (SEL), celková doba měření max. 8 h 8 000.00 Kč 9 680.00 Kč (+VP01)
A133 náměry LAE (SEL), celková doba měření max. 16 h 14 000.00 Kč 16 940.00 Kč (+VP01)
 

HLUK - PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRŮMYSL

     
A200 základní měření hluku v pracovním prostředí 7 500.00 Kč 9 075.00 Kč cena vč. protokolu
A201 stanovení hladiny hluku na stacionárním pracovním místě, 1 místo 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč (+VP01)
A202 přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 2 h 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč 1 prac., (+VP01)
A203 přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 4 h 1 400.00 Kč 1 694.00 Kč 1 prac., (+VP01)
A204 přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 8 h 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč 1 prac., (+VP01)
A205 přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 12 h 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč 1 prac., (+VP01)
A206 stacionární náměry a výpočet pro stanovení osobní expozice, 1 místo 1 200.00 Kč 1 452.00 Kč +VP01 / +VP10
A210 stanovení hlukových zón v rozlehlém prostoru, výrobní haly apod. 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč 1h práce (+VP01)
A211 zpřesněná nebo nestandardní měření hluku dohoda   +VP01 / +VP10
A212 zkrácený náměr hlučnosti u stroje nebo na pracovišti 250.00 Kč 302.50 Kč 1 stroj, (+VP01)
A213 výpočty expozice nad rámec běžných potřeb apod. dohoda    
A220 měření infrazvuku v pracovním prostředí dohoda   +VP07 / +VP10
 

AKUSTIKA - SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ

     
A300 měření vzduchové neprůzvučnosti na stavbě, strop + stěna 10 000.00 Kč 12 100.00 Kč (+VP03)
A301 měření vzduchové neprůzvučnosti na stavbě, 1 h práce 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč (+VP10)
A302

základní měření doby dozvuku (1 prostor + protokol)

6 000.00 Kč 7 260.00 Kč  
A303 přesné měření doby dozvuku v místnosti v 1/3 oktávových pásmech 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A310 měření akustického výkonu strojů v místě činnosti, 1 stroj max. 6 m3 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč (+VP02)
A311 měření akustického výkonu strojů v místě činnosti, 1 stroj max. 20 m3 5 000.00 Kč 6 050.00 Kč (+VP02)
A312 měření akustického výkonu strojů v místě činnosti, 1 stroj nad 20 m3 dohoda   -
A313 přehledové měření akust. výkonu pro účely identifikace zdrojů hluku 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč  
A320 orientační měření hluku bez zápisu, 1 hodina práce 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč zápis = +VP10
 

AKUSTIKA - HLUKOVÉ STUDIE, VÝPOČTOVÉ SIMULACE

     
A400 základní akustická studie na malou provozovnu 7 500.00 Kč 9 075.00 Kč konečná cena
A401 orientační výpočet vzduchové neprůzvučnosti 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč konečná cena
A402 sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 200 x 200 m 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A403 sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 500 x 500 m 6 000.00 Kč 7 260.00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A404 sestavení hlukové mapy - lokalita rozsahu jedné obce nebo čtvrti 15 000.00 Kč 18 150.00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A405 další akustické studie a expertízy nebo návrhy odhlučnění dohoda]   případně + VP30
A406 výpočtové simulace interiérové akustiky dohoda   případně + VP30
A407 výpočet izofon pro stav dle zadání (stávající + po odhlučnění apod.) 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A408 sčítání intenzit dopravy 24 hod. 6 000.00 Kč 7 260.00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
 

VIBRACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

     
V100 základní měření hladiny zrychlení vibrací (1 bod + protokol) 7 500.00 Kč 9 075.00 Kč cena vč. protokolu
V101 dlouhodobé měření vibrací z dopravy v budovách, 3-8 h 8 000.00 Kč 9 680.00 Kč (+VP04)
V102 dlouhodobé měření vibrací z dopravy v budovách, max. 12 h 14 000.00 Kč 16 940.00 Kč (+VP04)
V103 přehledové měření vibrací ve stavbách pro bydlení, 1-2 h 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč (+VP04)
V104 měření vibrací z technických zařízení uvnitř budov, 1 náměr 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč (+VP04)
V105 měření vibrací z venkovních technických zařízení, 1 náměr 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč (+VP04)
V110 identifikace zdrojů vibrací dohoda   -
V111 nestandardní měření vibrací a rázů dohoda   -
 

VIBRACE - PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

     
V200 základní měření hladiny zrychlení vibrací (1 pracoviště + protokol) 7 500.00 Kč 9 075.00 Kč cena vč. protokolu
V201 měření celkových vibrací přenášených na tělo, 1 pracovník 2 500.00 Kč 3 025.00 Kč (+VP04)
V202 měření vibrací přenášených na ruce, 1 pracovník 2 500.00 Kč 3 025.00 Kč (+VP04)
V204 měření vibrací ručního nářadí a nástrojů (brusky, ruční pily apod.) 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč (+VP04)
V210 měření vibrací přenášených zvláštním způsobem na člověka dohoda   -
 

OSVĚTLENÍ

     
S100 základní přehledové měření umělého osvětlení v malé provozovně 5 000.00 Kč 6 050.00 Kč cena vč. protokolu
S101 měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru (haly apod., síť bodů) 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč (+VP05)
S102 měření umělého osvětlení v omezeném prostoru (pobytové místnosti) 500.00 Kč 605.00 Kč (+VP05)
S103 měření osvětlení na stálém pracovišti (pasové linky apod.) 800.00 Kč 968.00 Kč (+VP05)
S104 přehledový náměr osvětlenosti u stroje nebo na pracovišti 200.00 Kč 242.00 Kč (VP05)
S105 orientační měření osvětlení, 1 hodina práce, bez zápisu 800.00 Kč 968.00 Kč (případně +VP10)
S110 základní světelně-trechnický výpočet osvětlení / proslunění 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč (cena vč. protokolu)
S111 výpočet osvětlení v rozlehlém prostoru (haly apod.)  1 200.00 Kč 1 452.00 Kč (+S110)
S112 výpočet osvětlení v omezeném prostoru (pobytové místnosti) 800.00 Kč 968.00 Kč (+S110)
 

MIKROKLIMA

     
M100 základní měření mikroklimatických podmínek, 1 pracoviště, max. 4 h 7 500.00 Kč 9 075.00 Kč cena vč. protokolu
M101 zkrácené měření mikroklimatických podmínek na pracovišti, max. 4 h 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč (+VP06)
M102 měření mikroklimatických podmínek na pracovišti, max. 8h 7 000.00 Kč 8 470.00 Kč (+VP06)
M103 dlouhodobé měření mikroklimatických podmínek, 1 hodina měření 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč (+VP06)
M104 speciální měření dle požadavku zákazníka dohoda   -
M105 měření meteorologických podmínek při měření hluku, jednorázové 600.00 Kč 726.00 Kč 1 bod
M106 měření meteorologických podmínek při měření hluku, podrobné kont./1 h 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč 1 hodina
 

PRAŠNOST

     
P100 stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 4 h 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč (+VP09)
P101 stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 8 h 7 000.00 Kč 8 470.00 Kč (+VP09)
P102 dlouhodobý odběr vzorku prašnosti na pracovišti, 1 hodina měření 1 000.00 Kč 1 210.00 Kč (+VP09)
P103 paralelní měření, příplatek na 1 h 250.00 Kč 302.50 Kč (+VP09)
P104 chemický rozbor odebraného vzorku prachu 1 300.00 Kč 1 573.00 Kč (+VP09)
P105 speciální měření dle požadavku zákazníka dohoda   (+VP09)
P106 speciální rozbor odebraného vzorku dohoda   (+VP09)
 

ODVISLÉ SLUŽBY

     
VP01 vypracování protokolu o měření hluku 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP02 vypracování protokolu o měření akustického výkonu 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP03 vypracování protokolu o měření stavební vzduchové neprůzvučnosti 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP04 vypracování protokolu o měření vibrací 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP05 vypracování protokolu o měření umělého osvětlení 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP06 vypracování protokolu o měření mikroklimatických podmínek 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP07 vypracování protokolu o měření hluku a infrazvuku 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP08 vypracování protokolu o měření hluku a vibrací (spojený protokol) 5 000.00 Kč 6 050.00 Kč zprac. všech měření
VP09 vypracování protokolu o měření prašnosti 4 000.00 Kč 4 840.00 Kč zprac. všech měření
VP10 vypracování zápisu k orientačnímu měření nebo konzultaci 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč -
VP11 konzultace u zákazníka, 1 h 1 500.00 Kč 1 815.00 Kč další hod. +1000,-
VP12 odborné stanovisko formou dopisu 2 500.00 Kč 3 025.00 Kč -
VP20 přeúčtování subdodávky dle faktury   -
VP21 zaslání dokumentace (zahrnuje poštovné a balné) 100.00 Kč 121.00 Kč jedna zásilka
VP22 tisk dokumentace o více než 10-ti listech papíru A4-80g dle kalkulace   sazba za jedno paré
VP23 dotisk jakékoliv dokumentace na vyžádání zákazníka dle kalkulace   sazba za jedno paré
VP24 přirážka za zpracování měření do 24 h 2 000.00 Kč 2 420.00 Kč -
VP25 přirážka za nadstandardní zpracování výsledků měření dohoda   -
VP30 vypracování projektové dokumentace dle návrhů, viz kód A405 dohoda   -
VP40 cestovné, osobní automobil (účtováno včetně cesty zpět) 10.00 Kč 12.10 Kč za 1 km
VP41 cestovné, dodávka-minibus (účtováno včetně cesty zpět) 12.00 Kč 14.52 Kč za 1 km
VP42 cestovné, terénní automobil (účtováno včetně cesty zpět) 14.00 Kč 16.94 Kč za 1 km