Ostatní měření vibrací

Používané normové metody

 • ČSN ISO 5348 Vibrace a rázy. Mechanické připevnění akcelerometrů.
 • ČSN ISO 5805 Vibrace a rázy působící na člověka. Terminologie.
 • ČSN ISO 8041 Vibrace působící na člověka. Měřicí přístroje.
 • ČSN ISO 2631-2 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Požadavky, limity

 • Viz oborové normy, případně se stanovují po dohodě se zákazníkem.

Přehledová měření vibrací

Orientační měření hladiny zrychlení vibrací z provozu technických zařízení nebo z dopravy. Během měření je prováděn záznam všech parametrů k ověření charakteru a intenzity vibrací. Výsledky nejsou běžně zpracovávány do protokolu, měření není prováděno jako akreditované, výsledky slouží pouze pro vnitřní potřebu zákazníka. V případě vibrací z dopravy pak může být měření provedeno i použito jako akreditované v případě, že naměřené hodnoty leží jednoznačně pod nebo nad limitem a není tedy nutné volit pro hodnocení přesnější metodu měření.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • V103   přehledové měření vibrací ve stavbách pro bydlení, 1-2 h
 • V111   nestandardní měření vibrací a rázů
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • Dle požadavku zákazníka.

Identifikace zdrojů

Technické měření za účelem nalezení zdroje rušivých vibrací. Způsob a dobu měření nelze všeobecně specifikovat, určuje se na místě po posouzení situace odborným pracovníkem provádějícím měření. Měření může být prováděno také jakou součást postupu při snižování průniku hluku a vibrací do chráněného prostoru. 

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • V110   identifikace zdrojů vibrací
 • V111   nestandardní měření vibrací a rázů
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 2631-2 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kontakt na technika

Libor Brož
tel. 602 505 166
libor.broz@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.