Odběry vzorků prašnosti

Akreditovaný odběr vzorků prachu nebo prašného aerosolu pro účely další analýzy. Ne všechny analytické laboratoře provádějí odběry vzorků, pro tyto případy je k dispozici tato služba. Vzorek je předpisově odebrán a uchováván. Podle požadavku může být předán zákazníkovi nebo odeslán přímo do laboratoře provádějící rozbor. V případě souběžného odběru vzorku u více pracovníků naráz je jeden odběr účtován v plné sazbě a ostatní ve snížené, viz ceník.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

  • P102   dlouhodobý odběr vzorku prašnosti na pracovišti, 1 hodina měření
  • P103   paralelní měření, příplatek na 1 h
  • P105   speciální měření dle požadavku zákazníka
  • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

Kontakt na techničku

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

 

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.