Měření hluku v životním prostředí

Akreditované metody

 • ČSN ISO 2631-2 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Požadavky, limity

Měření vibrací z dopravy

Přímé měření hladiny zrychlení vibrací po dobu průjezdu vlakové soupravy nebo automobilu na sledované komunikaci. Během měření je prováděna spektrální analýza ve všech osách v celém hodnoceném rozsahu a současně záznam dalších parametrů k ověření charakteru vibrací, uváděných v protokolu o měření. Měření je prováděno ve středu místnosti uvnitř objektu, případně může být snímač umístěn na základové desce domu.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • V100   základní měření hladiny zrychlení vibrací (1 bod + protokol)
 • V101   dlouhodobé měření vibrací z dopravy v budovách, 3-8 h
 • V102   dlouhodobé měření vibrací z dopravy v budovách, max. 12 h
 • V103   přehledové měření vibrací ve stavbách pro bydlení, 1-2 h
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 2631-2 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Měření vibrací z technických zařízení

Přímé měření hladiny zrychlení vibrací z provozu technických zařízení. Během měření je prováděna spektrální analýza ve všech osách v celém hodnoceném rozsahu a současně záznam dalších parametrů k ověření charakteru vibrací, uváděných v protokolu o měření. Měření je prováděno na podlaze v nejexponovanějším místě objektu.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • V100   základní měření hladiny zrychlení vibrací (1 bod + protokol)
 • V103   přehledové měření vibrací ve stavbách pro bydlení, 1-2 h
 • V104   měření vibrací v budovách z technických zařízení, 1 náměr
 • V110   identifikace zdrojů vibrací
 • V111   nestandardní měření vibrací a rázů
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 2631-2 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kontakt na technika

Libor Brož
tel. 602 505 166
libor.broz@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.