Měření hluku v pracovním prostředí

Akreditované metody

 • ČSN ISO 9612 Akustika. Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí.
 • ČSN ISO 6394. Akustika. Měření hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce na stanovišti obsluhy...
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Požadavky, limity

Přímé měření osobní expozice pracovníka

Přímé stanovení osobní hlukové expozice pracovníka pomocí miniaturního expozimetru, který je upevněn na pracovním oděvu s mikrofonem vyvedeným na límec nebo rameno do předpisové vzdálenosti od ucha. Používá se u pracovníků, kteří nemají stálé pracovní místo (pochůzkáři, údržbáři, seřizovači, mistři apod.). Po celou dobu měření je prováděn záznam časového průběhu všech sledovaných deskriptorů a zpětně lze vyloučit případné rušivé vlivy nebo nestandardní provozní stavy, případně použít pro hodnocení jen určitou část z pořízeného náměru, což bude uvedeno v protokolu o měření.

Soupis výkonů k danému typu měření
(ceny viz aktuální ceník)

 • A202   přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 2 h
 • A203   přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 4 h
 • A204   přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 8 h
 • A205   přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 12 h
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 9612 Akustika. Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí.
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Stacionární náměry na stálých pracovištích

Přímé stanovení osobní hlukové expozice pracovníka pomocí zkráceného stacionárního náměru, který svým rozsahem postihuje trvalou hlukovou zátěž pracovníka. Používá se u pracovníků, kteří po celou směnu pobývají na stálém pracovním místě (pasové výrobní linky, kabiny strojů apod.). Po dobu měření je prováděna spektrální analýza hluku a záznam parametrů k ověření charakteru hluku, uváděných v protokolu o měření.

Soupis výkonů k danému typu měření
(ceny viz aktuální ceník)

 • A201   stanovení hladiny hluku na stacionárním pracovním místě, 1 místo
 • A210   stanovení hlukových zón v rozlehlém prostoru, výrobní haly apod.
 • A212   zkrácený náměr hlučnosti u stroje nebo na pracovišti
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 9612 Akustika. Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí.
 • ČSN ISO 6394. Akustika. Měření hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce na stanovišti obsluhy - stacionární zkouška.
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Zkrácené náměry a výpočet expozice pracovníka

Nepřímé stanovení osobní hlukové expozice pracovníka. Jsou provedena zkrácená měření (expozimetrem nebo stacionárními náměry) pro všechny definované hlučné i tiché procesy, k nimž je zákazníkem doložena doba trvání a laboratoří je vypočtena celková expozice. Tato metoda je vhodná pro případy, kdy není možné za dobu jedné směny vystihnout průměrnou hlukovou zátěž pracovníků. Metoda měření a všechny parametry ovlivňující výslednou hodnotu jsou uváděny v protokolu o měření.

Soupis výkonů k danému typu měření 
(ceny viz aktuální ceník)

 • A206   zkrácené náměry a výpočet pro stanovení osobní expozice, 1 místo
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 9612 Akustika. Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí.
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Měření infrazvuku v pracovním prostředí

V případě potřeby je měření infrazvuku prováděno jako doplňující výkon k běžným měřením hluku v pracovním prostředí. Je využíván palcový mikrofon Brüel & Kjaer 4145 s doplňující technikou, která není běžně vynášena z laboratoře a na výskyt nebo nutnost ověření infrazvuku je třeba upozornit techniky předem.

Soupis výkonů k danému typu měření
(ceny viz aktuální ceník)

Soulad s akreditovanou metodou

 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kontakt na techniky

Tomáš Vlasák
tel. 607 943 538
tomas.vlasak@revita.cz

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.