Běžné měření prašnosti

Miniaturní odběrové čerpadlo je umístěno na oděvu měřeného pracovníka a po celou směnu nebo její poměrnou část je prováděn odběr předepsaného množství vzduchu přes filtr, kde je zachytávána pevná frakce. Následně je provedeno vážkové stanovení koncentrace prachu v ovzduší a vypočtena směnová expozice pracovníka. V případě souběžného odběru vzorku u více pracovníků naráz je jeden odběr účtován v plné sazbě a ostatní ve snížené, viz ceník.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

  • P100   stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 4 h
  • P101   stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 8 h
  • P102   dlouhodobý odběr vzorku prašnosti na pracovišti, 1 hodina měření
  • P103   paralelní měření, příplatek na 1 h
  • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

Kontakt na techničku

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

 

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.